Outsourcing

komplexné služby aj pre najnáročnejších

komplexné služby aj pre najnáročnejších

Budovanie vlastného systému pre kvalitný chod Vášho podnikania stojí dnes nemalé prostriedky. Treba pritom zobrať do úvahy, že nevyhnutný a neustály vývoj sprevádza stále väčšiu potrebu upgradu mnohých firemných systémov od obstarávania až po distribúciu. O clowdových riešeniach dnes už ani nehovoriac.

Spoločnosť SCHWARTZ s.r.o. Vám v oblasti Vášho podnikania rozviaže ruky a vytvorí Vám priestor venovať sa Vášmu core biznisu, čiže „tomu, čo Vás živí“. Ak podnikáte v oblasti terciárneho sektora a zabezpečujete služby pre Vašich zákazníkov, radi Vám v týchto aktivitách pomôžeme. Nákupom vlastným menom a na vlastný účet SCHWARTZ s.r.o. obstará pre Vaše potreby a potreby Vašich zákazníkov všetko čo je potrebné a dodá Vám to v čase a množstve, v akom si želáte. Potrebujete uspokojiť viac odberných miest? Nech sa páči. Chcete stabilné termíny a kompletné vybavenie objednávok? Tak to robí SCHWARTZ s.r.o.. Všetko pekne naraz a v dohodnutý termín. Máte mimoriadne a neplánované aktivity u Vašich zákazníkov? Operatíva SCHWARTZ s.r.o. je tu pre Vás.

Výhody spolupráce so SCHWARTZ s.r.o.:

  • Celoslovenská pôsobnosť
  • Erudovaný personál
  • Moderné skladovacie priestory
  • Nadčasový softvér s odborným dozorom
  • Spolupráca s domácimi a nadnárodnými spoločnosťami
  • Nezávislosť