Logistika

Logistické činnosti SCHWARTZ s.r.o. možno rozdeliť do dvoch skupín:

  1. Obstarávacia a distribučná logistika sa vykonáva na pevných základoch a dlhodobej skúsenosti v oblasti plnenia požiadaviek výrobných, upratovacích a facilitysystems spoločností.
  2. Skladová logistika zahŕňa všetky atribúty a požiadavky zákazníkov a podáva spoľahlivé informácie pre vedenie a operatívu zákazníka.

Cieľom logistických aktivít spoločnosti SCHWARTZ s.r.o. je ponúknuť svojím zákazníkom kvalitný nástroj pre získanie a udržanie zákazníka tak, že im umožní minimalizovať skladovú zásobu (ba ju celkom eliminovať), uvoľniť tak kapitál a tým zvýšiť svoju hospodárnosť a zisk. Zákazník dosiahne vyššiu konkurencieschopnosť a trhovú výkonnosť, je pružnejší a prispôsobivejší k meniacim sa trhovým podmienkam.

Záujmom SCHWARTZ s.r.o. je byť zákazníkovým pevným a spoľahlivým partnerom, ktorý rešpektuje a sleduje jeho stratégiu.Flexibilne reaguje na jeho požiadavky aj operatívne potreby a to za obojstranne výhodných podmienok.

Hlavnou činnosťou SCHWARTZ s.r.o. je nákup, skladovanie, predaj a distribúcia tovarov a materiálov z rôznych oblastí (od čistiacich prostriedkov až po technológie). Spolupráca s domácimi a nadnárodnými spoločnosťami v oblasti čistiacich prostriedkov, upratovacích strojov, hygienického materiálu, upratovacích vozíkov, dezinsekcie a deratizácie, …. zaručuje široký záber v uspokojovaní rôznych zákazníckych potrieb

Logistické služby sú hlavnou vizitkou SCHWARTZ s.r.o. a hlavne významným prvkom, vďaka ktorej sa spoločnosť rozrástla a s profesionalizovala svoje služby. Pôsobnosť na území celej SR zabezpečuje  komfort zákazníkom, aby svoje služby získali vždy v pravý čas a na správnom mieste, podľa ich potreby a priania. Všetky služby pre svojich zákazníkov poskytuje erudovaný personál so záujmom o výsledky svojej práce. Poskytovaná logistika je ušitá zákazníkom na mieru a zahŕňa:

  • Príjem a operatívne spracovanie objednávok
  • Objednávanie prostredníctvom on-line objednávkového systému
  • Včasnosť dodávok materiálu JUST IN TIME
  • Vybavovanie objednávok na jednotlivé dohodnuté odberné miesta
  • Manipulácia tovaru podľa požiadaviek zákazníka
  • Operatívne závozy tovaru v čase ADDED VALUE SERVICES v sledovaní nákladov podľa dohody a špecifikácie
  • Zákaznícky servis
  • Vytvorenie pravidelného závozového systému